Contact Us

Waupaca Fire Dept

124 S. Washington St.   P.O. Box 46

Waupaca, WI 54981

911 EMERGENCY

(715) 258-4434 (Non-Emergency)